interijer

NAMJEŠTAJ I OPREMA

OBAVIJESTI

HUEC – hrvatska udruga energetskih certifikatora

HUEC – hrvatska udruga energetskih certifikatora
Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu kao neprofitna pravna osoba. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire.

19.05.2010.

Monika Galović Dumendžić, dipl. ing. arh.

0

Djelatnosti Udruge su:

poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije;

edukacija i promicanje prava i obveza rada ovlaštenih energetskih certifikatora prema korisnicima u RH;

razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje;

osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja;

predlaganje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

predlaganje lokalnim i državnim institucijama konkretnih razvojnih projekata te suradnja pri donošenju propisa u području energetskih pregleda, energetske certifikacije, te šire u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

praćenje i razvijanje programa međunarodne suradnje;

razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;

izdavanje knjiga i časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala.

Hrvatska udruga energestskih certifikatora - Nositelj Programa izobrazbe jest sveučilište, veleučilište, institut, strukovna organizacija koja je dobila suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za provođenje Programa izobrazbe.

Prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada  (Narodne novine 113/08, 89/09), energetske  preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Pravilnikom.

Jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja je i uspješno završen Program osposobljavanja propisan Pravilnikom.

Sveučilišta, veleučilišta, instituti i strukovne organizacije koje su dobile suglasnost Ministarstva za provođenje Programa izobrazbe:

Veleučilište u Slavonskom Brodu
Slavonski Brod, Dr. Mile budaka 1  

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Kačićeva 26  

Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci
Rijeka, Vukovarska 58
 

Energetski institut Hrvoje Požar
Zagreb, Savska cesta 163
 

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Lučića 5
 

Brodarski institut d.o.o., Zagreb
Avenija Večeslava Holjevca 20
 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb
Zagreb, Berislavićeva 6
 

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

Kontakt:

Hrvatska udruga energetskih certifikatora HUEC
Vida Došena 42
Zagreb
10000
Hrvatska
Mail: info@huec.hr
Tel:+385 1 7771473
Fax:+385 1 7778161
Web: www.huec.hr

PROJEKTIRANJE I SAVJETOVANJE

Portal interijerNET.hr koristi cookies (kolačiće) za prikazivanje stranica. Nastavkom pregleda ovih stranica pristajete na to da ih koristimo. Ukoliko to ne želite, postavke možete promijeniti u svojem pregledniku. Za nastavak kliknite gumb "Slažem se".

Slažem se